Ισαίος ( 420 - 350 )

Ρήτορας σύνχρονος του Λυσία και μαθητής του Ισοκράτη. Γεννήθηκε στην Χαλκίδα, αλλά νέος ακόμη ήρθε στην Αθήνα, όπου έζησε ως μέτοικος ασκώντας το επάγγελμα του λογογράφου.

Υπήρξε διδάσκαλος του Δημοσθένη, τον οποίο βοήθησε και καθοδήγησε κατά την δίκη εναντίον των επιτρόπων του. Ήταν ειδικός στα κληρονομικά και οι λόγοι του λέγονται κληρικοί.

Έγραψε περίπου 50 λόγους, αλλά σώζονται μόνο 11 και λίγα αποσπάσματα. Ένας λόγος του επιγραφόμενος " Περί του Μενεκλέους κλήρου " ανακαλύφθηκε το 1785.