Η προτεραιότητα του Ελληνικού έναντι όλων των άλλων πολιτισμών 1

Ποιά είναι τα στοιχεία που αποδεικνύουν οτι ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός προυπήρξε των άλλων πολιτισμών της γής.

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο άρθρο η φιλοσοφία γεννήθηκε στην Ελλάδα. Ας ρίξουμε μια ματιά τώρα γιατί θεωρώ οτι και ο πολιτισμός είναι γέννημα θρέμμα Ελληνικός. Τα στοιχεία είναι πάρα πολλά , θα προσπαθήσω στην συνέχεια να παρουσιάσω τα σημαντικότερα στοιχεία και αποδείξεις που νομίζω οτι στηρίζουν την άποψή μου αυτή.

Η πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου είναι προφανώς προιόν της ανάγκης του να επιλύσει τα καθημερινά του προβλήματα. Έτσι εξηγούνται οι πρώιμοι πολιτισμοί της Μεσοποταμίας, της Αιγύπτου, όπως και ο δικός μας Αιγαίος. Οι πολιτισμοί αυτοί γεννήθηκαν απο την ανάγκη των φυσικών συνθηκών που επικρατούσαν την εποχή εκείνη. Οι πλημμύρες των ποταμών Τίγρη ,Ευράτη και Νείλου ανάγκασαν τους ανθρώπους να συνεργαστούν εντονότερα μεταξύ τους, για να λύσουν τα προβλήματα που τους δημιουργούσαν οι παραπάνω ποταμοί.

Το ίδιο συνέβη και με τον δικό μας πολιτισμό. Μετά τον καταποντισμό της Αιγαίας (Αιγηίδας) χώρας, έχουμε την δημιουργία του Αιγαίου πελάγους όπως περίπου το γνωρίζουμε και σήμερα.

Να δούμε τώρα ποιά είναι τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν οτι ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός είναι αρχαιότερος των υπολοίπων.

Με τον βαθμιαίο καταποντισμό της Αιγαίας χώρας, αποδείξεις του οποίου , είχαμε μέχρι τώρα μόνο απο τους ελληνικούς μύθους περί τιτανομαχίας και κατακλυσμών, οι κάτοικοι της Αγαίας χώρας αποκόπηκαν μεταξύ τους, βρισκόμενοι ξαφνικά σε αμέτρητα νησιά και στις ακτές της ηπειρωτικής Ελλάδας και της μικρας Ασίας όπως τις γνωρίζουμε σήμερα τα οποία δημιουργήθηκαν στο Αιγαίο . Αυτή η αλλαγή γέννησε την ανάγκη της επαναφοράς της επικοινωνίας μεταξύ των και ταυτόχρονα γέννησε και τον Αιγαίο (αρχαιοελληνικό) πολιτισμό. Η κατασκευή πλωτών μέσων, που ήταν αναγκαία για την επικοινωνία μέσω των νησιών γεννά τους θαλασσοπόρους του Αιγαίου ( Αίγων, παμπάλαιος βασιλιάς της Αιγαίας). Μεταξύ των νησιών αυτών ξεπρόβαλε η Κρήτη ως μεγαλύτερη δύναμη στο Αιγαίο, λόγω πιθανότατα του μεγαλύτερου πληθυσμού της.

Ο Κριτικός πολιτισμός λοιπόν προηγήθηκε όλων των άλλων πρώιμων πολιτισμών, τους οποίους πιθανότατα και υποβοήθησε.

Αν και μπορεί να αμφισβητήται η αφήγηση του Πλάτωνα στον Τίμαιο, μπορούμε να δούμε όμως οτι χρονολογικά συμπίπτουν οι χρονολογίες που αναφέρουν οι Αιγύπτιοι ιερείς με τα ευρήματα των αρχαιολόγων. Έχουμε λοιπόν τους ιερείς της Αιγύπτου να λένε οτι ο πολιτισμός που υπήρχε στην Ελλάδα καταστράφηκε απο σεισμούς 9000 χρόνια πριν , λέγοντας επίσεις οτι ηταν λαμπρότερος και αρχαιότερος κατα 1000 χρόνια απο τον δικό τους. Αναφορές για τον κατακλυσμό αυτό έχουμε και απο τον Ηρόδοτο που αναφέρει <<των δε Θεσσαλίην λόγος εστί το παλαιόν, είναι λίμνη >> , αφήγηση την οποία επιβεβαιώνουν οι ανασκαφές του γερμανικού αρχαιολογικού ινστιτούτου Αθηνών το 1958 στην περιοχή . Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους η περιοχή της Θεσσαλίας ηταν λίμνη η οποία αποστραγγίστηκε πρίν απο 10-15000 χρόνια . Έχουμε ακόμα και τον Evans να μας αναφέρει οτι τα λείψανα που βρέθηκαν στην Κνωσσό σε βάθος 6-7 μέτρων αντιπροσωπεύουν ενα χρονικό διάστημα 6-7000 έτη πριν απο την Μινωική εποχή. Όλες οι παραπάνω αναφορές μας οδηγούν στην 10 η χιλιετηρίδα π.χ.

Να πάμε πάλι λίγο πίσω στην ιστορία. Οι μικρές αυτές ομάδες ανθρώπων που αποκόπηκαν μεταξύ τους στα νησιά του Αιγαίου και στην ηπειρωτική χώρα ονόμαζαν οι μεν τους δε Πελασγούς (απο το οι πέλας = οι γείτονες , οι συνάνθρωποι μας , αυτοί που μένουν κοντά). Μπορούμε να συμπεράνουμε οτι η ορολογία Πελασγός προυπήρχε του κατακλυσμού , που σημαίνει οτι α) υπήρχε ομοιογλωσσία μεταξύ των ομάδων αυτών και β) οτι υπήρχε φυλετική και εθνολογική ενότητα των ομαδων αυτών και πριν και μετά απο τον κατακλυσμό. Ανάλογη αναφορά έχουμε και απο τον Ηροδοτο και πάλι που ανα-φέρει << Α56 το Ιωνικόν έθνος ήτο παλαιότερον Πελασγικόν >>. Η έκταση την οποία καλύπτουν οι πελασγοί είναι τεράστια , σαφείς ενδείξεις έχουμε απο τον Όμηρο που κατονομάζει Ηπειρώτες, Κρήτες, Μικρασιάτες, Θεσσαλούς ως πελασγούς. Απο άλλους αρχαίους συγγραφείς έχουμε τον χαρακτηρισμό Πελασγός για τους Κάρας και τους Λέλεγες.

Επειδή διαβάζουμε συχνά οτι οι πρώτοι λαοί ήρθαν στον Αιγαίο χώρο απο την Αφρική ή απο την Ασία δεν μένει παρά να αναφέρουμε τα στοιχεία εκείνα που οχι μόνο ανατρέπουν τους ισχυρισμούς αυτούς αλλά αποδυκνύουν ακριβώς το αντίθετο, οτι δηλαδή οι Αρχαιοέλληνες είναι εκείνοι που μετέδωσαν τον πολιτισμό ή συντέλεσαν κατα πολύ στο να μεταδοθεί και στην Ασία αλλά και στην Αφρική.

Εν συντομία θα αναφέρω οτι η κάθοδος βορείων φυλλών δεν είναι δυνατή διότι ολόκληρη η Ευρώπη καλύπτεται απο παγετώνες μέχρι πρίν απο 28000 χρόνια, το αναφέρω μόνο και μόνο διότι ακόμα και τέτοια σενάρια κυκλοφορούν. Τα παλαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα στην Ευρώπη αποδυκνύουν οτι μόνο στα βόρεια και ανατολικά της παράλια υπάρχει οργανωμένη ζωή. Το ίδιο επίσεις μπορούμε να αναφέρουμε και για την περίπτωση της Αφρικής, διότι δεν υπάρχουν τέτοια ευρήματα που να πιθανολογούν έστω, μια τέτοια μετακίνηση.

Με την αποίκηση εξ ανατολής θα ασχοληθούμε λίγο ποιό αναλυτικά διότι κατα καιρούς αναφέρονται πολλοί λαοί οι οποίοι θέλουν να εχουν αποικήσει τον Αγαίο χώρο. Ας τα πάρουμε όμως με την σειρά, αναφέροντας τα κυριότερα φύλλα που διεκδικούν τη θέση αυτή.

Ας αρχίσουμε με την Αίγυπτο !

Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, οι Κρήτες γνωρίζουν και εμπορεύονται το χαλκό απο το 3800 π.χ. Πουθενά στην Αίγυπτο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της αρχαίας ανατολής δεν έχει βρεθεί χυτήριο χαλκού. Τέτοιο χυτήριο βρέθηκε στην Αραφήνα ( σημερινή Ραφήνα Αττικής ) και χρονολογείται στην 3η χιλιετία π.χ. Το εύρημα απο μόνο του δεν μας παρέχει καμία πληροφορία εκτός του οτι υπάρχει συναλλαγή μεταξύ Κρητών και Αιγυπτίων. Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια, για την επεξεργασία του χαλκού χρειάζεται κασσίτερος, ο οποίος δεν υπάρχει πουθενά στο Αιγαίο ούτε και γύρω απο αυτό.

Εδώ θα πρέπει να ανατρέξουμε στους μύθους για τις Κασσιτέρους νήσους που ταυτίζονται με την σημερινή Αγγλία. Έχουμε λοιπόν έναν Ιρλανδικό μύθο που μιλάει για την απόβαση του Έλληνα πρίγκιπα Partholon το 2640 π.χ μαζί με 24 ζευγάρια. Έχουμε επίσεις πολλά Κρητικά εμβλήματα στα Menhirs , Dolmens του Κέλτικου κύκλου τα οποία υποδηλώνουν συγγενική λατρεία αντίστοιχη με αυτή στον Αιγαίο χώρο. Ακόμα και στο Αγγλικό Stonehenge υπάρχει χαραγμένο αγκυλωτό ξίφος όμοιο με ανάλογο ξίφος που βρέθηκε σε τάφο στις Μυκήνες. Αρα είναι πολύ λογικό να πούμε οτι οι πρώτοι προμηθευτές χαλκού στην Αίγυπτο είναι οι Κρήτες. Αναγκαίο συμπέρασμα είναι επίσεις οτι υπάρχει αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού έναντι του αιγυπτιακού. Και δεν είναι μόνο η επεξεργασία του χαλκού που μαρτυρεί την προτεραιότητα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Η θαλασσοπορία προυποθέτει γνώσεις αστρολογίας, άλλη μια απόδειξη της προτεραιότητας του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ο Ακτίνος ο Ρόδιος δίδαξε την αστρολογία στους Αιγύπτιους.

Σύμφωνα με τον Will Durant οι αιγύπτιοι παραδέχονται οτι οφείλουν πολλές ιατρικές συνταγές στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, μας το λέει όμως και ο Όμηρος οτι γενάρχης των Αιγύπτιων γιατρών είναι ο Παίονας ( Οδ.Δ, στ .232....).

Στην παγκόσμια ιστορία γράφει ο H.Wells οτι τα νεολιθικά λείψανα που βρέθηκαν στην Κνωσσό είναι παλαιότερα απο κάθε παρόμοιο που βρέθηκε στην Αίγυπτο, ο Flinders Petrie απο τις ανασκαφές που έκανε στην Αίγυπτο μας λέει οτι τα αγγεία που βρήκε και ανάγονται στην 1η δυναστεία κατάγονται χωρίς αμφιβολία απο την Κρήτη.

Τέλος πρώτου μέρους...... η συνέχεια στο επόμενο άρθρο !