Γαληνός Κλαύδιος ( 131-201 μ.Χ. )

Ο περίφημος γιατρός της αρχαιότητας , γεννήθηκε στην Πέργαμο και πέθανε στην Ρώμη , γιατρός του Μ. Αυρηλίου . Έμεινε πολλούς αιώνες αυθεντία ιατρική .

Κατάγινε επίσεις με την φιλοσοφία :

" Εισαγωγή λογική " ,

" Περί των παρά την λέξιν σοφισμάτων " ,

" Περί αρίστης διδασκαλίας " .