Δείναρχος ( 363 - 290 )

Ρήτορας γεννημένος στην Κόρινθο, αλλά εγκατεστημένος στην Αθήνα. Προσπαθεί να μιμηθεί τον Δημοσθένη αλλά χωρίς επιτυχία.

Σώζονται τρείς λόγοι του σχετικοί με την υπόθεση του Άρπαλου.

α) Κατά Δημοσθένους

β) Κατά Αριστογείτονος

γ) Κατά Φιλοκράτους