Βλόσσιος

Στωικός από την Κύμη της Ιταλίας , δεύτερο μισό του 2ου π.Χ. αιώνα , σύνχρονος του Παναίτιου , αρχηγού της Μέσης Στοάς , δάσκαλος πολλών Ρωμαίων , σύμβουλος του περίφημου μεταρρυθμιστή Τιβέριου Γράκχου (133).