Αρίστων ο Κείος

Περιπατητικός , σχολάρχης του Λυκείου στο τέλος του 3ου αιώνα .