Αριστοτέλης ( 384-322 )

Από τα Στάγειρα της Χαλκιδικής , ίωνας από καταγωγή , γιός του γιατρού της μακεδονικής αυλής . Ήρθε 18 χρόνων στην Αθήνα κι έμεινε εικοσαριά χρόνια κοντά στον Πλάτωνα . Δυσαρεστημένος για την διαδοχή ύστερα από τον θάνατο του δάσκαλου , έφυγε μαζί με τον Ξενοκράτη , στον Ερμεία , τον τύραννο του Αταρνέα και το 342 κλήθηκε στην αυλή της Πέλλας , σα δάσκαλος του Μ.Αλέξανδρου . Το 335 γύρισε στην Αθήνα , ίδρυσε τη Σχολή του , το Λύκειο , κι έγραψε τα περίφημα Ακροαματικά του .

Ο δεύτερος μετά τον Πλάτωνα ιδεαλιστ'ης φιλόσοφος , όχι στον ίδιο βαθμό πηγαίος , νηφαλιότερος όμως και θετικότερος , ένας από τους μεγαλύτερους σοφούς , που γνώρισε ο κόσμος .