Αριστιφάνης ο Βυζάντιος ( 262-182 )

Ο διάσημος γραμματικός , λεξικογράφος και κριτικός , προιστάμενος της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης , εκδότης και σχολιαστής ιδιαίτερα ποιητών ( Όμηρου , λυρικών , τραγικών ) , αρχηγός σχολής γραμματικών , που είχε μεγάλη επίδραση.