Η προτεραιότητα του Ελληνικού έναντι όλων των άλλων πολιτισμών 1

Η προτεραιότητα του Ελληνικού έναντι όλων των άλλων πολιτισμών 2

Η προτεραιότητα του Ελληνικού έναντι όλων των άλλων πολιτισμών 3

Η σπουδαιότητα της παιδείας

Η Γενοκτονία των Ποντίων

Η 11η  Σεπτεμβρίου.

Τα πρωτόκολλα της Σιών

Ελληνικές πυραμίδες  (επιμέλεια Εριφύλη)

«Νεοελληνική Γραφή»

Ο περίφημος "Ινδοευρωπαϊκός Μύθος" ( επιμέλεια Εριφύλη )