Απολλώνιος ο Τυανεύς

Νεοπυθαγόρειος , θεόσοφος και θαυματουργός του 1ου μ.Χ . αιώνα . Παρουσιάζεται σα μετεμψύχωση του Πυθαγόρα , κήρυκας καθαρότερης θρησκείας και υψηλότερης ηθικής .

Γύρισε την αυτοκρατορία σα μάγος και θαυματουργός . Τη σωζόμενη βιογραφία του την έγραψε ο Φιλόστρατος κατά παραγγελία της Ιουλίας Δόμνας , συζύγου του αυτοκράτορα Σεπτιμίου Σεβήρου ( 193-211 μ.Χ. ).