Απολλόδωρος Αθηναίος

Εξαίρετος λόγιος των Ελληνιστικών χρόνων , γεννήθηκε γύρω στα 180 π.Χ. , γνωστός κυρίως με τα " Χρονικά " του σε 3 βιβλία , κατάλογο δηλαδή από χρονολογίες γραμμένες σε ιαμβικά τρίμετρα . Άρχιζαν από τα Τρωικά ( 1184 ) κι έφταναν ώς το 144 π.Χ .

Έδιναν χρνολογίες 1040 χρόνων για γεγονότα πολιτικά και φιλοσοφικά . Οι πίνακες , συνταγμένοι με ακρίβεια , χρησίμευσαν από τότε σαν βάση για τη χρονολογική τοποθέτηση . Τ' απομεινάρια τα μάζεψε ο F . Jakoby : Apollodors Chronik το 1902 , ο ίδιος που έκανε τη νεότερη συλλογή αποσπασμάτων ελλήνων ιστορικών .