Αντίγονος Καρύστιος

Αξιόλογος συγγραφέας του 3ου π.Χ. αιώνα .

Στα δύο κυριότερα έργα του " Βίοι φολοσόφων " και " Ιστορικά υπομνήματα " , έδωσε χαρακτηριστικές αναλύσεις φιλοσόφων και ιστορικών προσώπων , που είχαν μεγάλη επίδραση και τα ίχνη τους τα βρίσκουμε σε διαφορετικούς συγγραφείς . Την προσωπικότητά του έφερε στο φώς ο Wilamowitz με την μελέτη του " Αντίγονος ο Καρύστιος " το 1881 .