Αντίφων ( 480 - 411 )

Αθηναίος ρήτορας. Καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια. Το 411 π.χ. αναμείχθηκε στην προσπάθεια εγκαθιδρύσεως του ολιγαρχικού πολιτεύματος στην Αθήνα και γι΄αυτό δικάστηκε για εσχάτη προδοσία.

Καταδικάσθηκε σε θάνατο και πέθανε το 411 π.χ.

Περισώζονται 15 λόγοι του από τους οποίους οι 12 είναι ρητορικά γυμνάσματα και 3 απαγγέλθηκαν στο δικαστήριο.

α) Φαρμακεία κατά μητρυάς

β) Περί του Ηρώδου φόνου

γ) Περί του χορευτού.