Ανεξίμανδρος ( 610 - 545 )

Κι αυτός από τους μεγάλους Έλληνες φιλοσόφους, και αυτός από την Μήλιτο. Από πλούσια οικογένεια και αυτός ταξίδεψε σε πολλά μέρη του τότε κόσμου, από όπου και απέκτησε τις πολλές του γνώσεις. Σπούδασε μαθηματικά και αστρονομία. Έφτιαξε το λεγόμενο " σκιοθηρικό γνώμονα " το πρώτο ηλιακό ρολόι. Όπως και τον πρώτο χάρτη της γής.

Ήταν συνεχιστής του έργου του Θαλή, έγραψε πορίσματα από τις μελέτες που έκανε πάνω στην αστρονομία και την φιλοσοφία. Το σημαντικότερο  έργο του είναι το σύνγραμμα " Περί φύσεως " το οποίο όμως δεν έχει διασωθεί και αυτό, όπως έγινε με τα περισσότερα έργα των προγώνων μας.

Ήταν ο πρώτος που διατύπωσε τη θεωρία της γέννεσης του πλανητικού συστήματος. Όπως έλεγε δηλαδή πρώτα απ' όλα ως μητρική ύλη έχουμε το άπειρον, το άπειρο αυτό είναι αύθαρτο και άναρχο κινήται συνεχώς και δεν πρόκειται να χαθεί και δεν έχει τέλος. Εξαιτίας της αιώνιας κίνησης όρισμένα στοιχεία του κόβονται και αποχωρίζονται από αυτό. Από τα πρώτα στοιχεία που χωρίστηκαν από το αιώνια κινούμενο άπειρο είναι το υγρό στοιχείο. Και από το υγρό ξεχώρισαν το χώμα, ο αέρας και η φωτιά. Από τα οποία με την σειρά τους σχηματίστηκαν τα αστέρια.

Το ίδιο περίπου  δίδασκε ο Ανεξίμανδρος για την γή, ότι δηλαδή στην αρχή η γή ήταν σε υγρή μορφή και ύστερα σιγά σιγά ξεράθηκε και σταθεροποιήθηκε η μάζα της. Όσο για τους ανθρώπους και όλα τα ζωντανά έλεγε ήταν στην αρχή τυλιγμένα με φλούδες - σαν τα ψάρια - και ζούσαν στο νερό και πέρασαν πολύ αργότερα στην στεργιά.

Την ίδια άποψη διατύπωσαν αργότερα ο Εμπεδοκλής, ο Δημόκριτος, ο Αρχέλαος και ο Επίκουρος.