Ανδοκίνης ( 440 - ....)

Αθηναίος ρήτορας. Γεννήθηκε περί το 440 π.χ. Σε ηλικία 50 ετών εξορίστηκε και από τότε δεν έχουμε καμιά πληροφορία για την ζωή του. Γι' αυτό είναι άγνωστο το έτος του θανάτου του.

Σώζονται 4 λόγοι του, από τους οποίους γνήσιοι θεωρούνται δύο :

α) Περί της εαυτού καθόδου

β) Περί των Μυστηρίων