Αμμώνιος ο Ερμείου

Νεοπλατωνικός του 5ου μ.Χ. αιώνα , μαθητής του Πρόκλου και δάσκαλος του Δαμάσκου , Σιμπλικίου , Ολυμπιόδωρου , που στις μέρες τους ο Ιουστινιανός έκλεισε τις φιλοσοφικές σχολές ( 529 μ.Χ. ). Ο πατέρας του Ερμείας ήταν σημαντικός λόγιος και ο ίδιος με τον αδελφό του Ησιόδωρο στάθηκε αρχηγός της Αλεξανδρινής Σχολής , κλάδου της Νεοπλατωνικής. Τα υπομνήματά του στον Αριστοτέλη διαβάστηκαν πολύ.

Μέσα στη θολούρα της εποχής φύλαξε αρκετή νηφαλιότητα , πίστευε στο λογικό και απόκρουε τις δεισιδαιμονίες και το θεολογικό μυστικισμό.