Αλέξανδρος Αφροδισιεύς

Γύρω στα  200 μ.χ , από την Αφροδισιάδα της Καρίας , περηπατητικός , αξιόλογος σχολιαστής του Αριστοτέλη . Θέλει και σε μεγάλο βαθμό καταφέρνει να παρουσιάσει τον πραγματικό Αριστοτέλη , χωρίς να υποβάλει προσωπικές αντιλήψεις. Σώθηκαν άφθονα υπομνήματά του σε αριστοτελικά έργα.