Αισχίνης 384-322

Αθηναίος ρήτορας, αντίπαλος του Δημοσθένη. Στην αρχή ήταν εχθρός του Φιλίππου κασι στα πεδία των μαχών αγωνίσθηκε με γενναιότητα για την πατρίδα του. Όταν όμως αργότερα οι Αθηναίοι τον έστειλαν ως πρεσβευτή πρός τον Φίλιππο, δελεάστηκε από τα δώρα του και ανέλαβε την υποστήριξη της πολιτικής του Φιλίππου στην Αθήνα.

Μετά την μάχη της Χειρώνειας ( 338 π.χ.) κατηγόρησε τον Κτησιφώντα, γιατί είχε προτείνει να δοθεί χρυσό στεφάνι στον Δημοσθένη σε ανταμοιβή του πατριωτισμού του. Επειδή έχασε την δίκη, αυτοεξορίστηκε στην Ρόδο , όπου ίδρυσε ρητορική σχολή.

Από τον Αισχίνη έχουμε τρείς λόγους:

1) Κατά Τιμάρχου

2) Τον περί Παραπρεσβείας

3) Τον κατά Κτησιγώντος.