Αθήναιος ( 2ος αιώνας μ.χ. )

Πατρίδα του είναι η Ναύκρατις της Αιγύπτου, γνωστή ως φυτώριο σοφιστών. Το έργο του Δειπνοσοφισταί είναι γραμμένο κατά μίμηση των Πλατωνικών διαλόγων με κύριο πρότυπο το Συμπόσιον. Σ' αυτό ο Αθήναιος περιγράφει ένα φανταστικό συμπόσιο στο σπίτι ενός πλούσιου και μορφωμένου Ρωμαίου, στο οποίο δειπνούν οι σοφισταί, δηλαδή οι εμπειρότεροι σε όλο το φάσμα της τότε γνωστής επιστήμης και συζητούν για ποικίλα θέματα, έτσι ώστε, όπως λέει ο ίδιος ο Αθήναιος, δεν υπάρχει τίποτα πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον, για το οποίο δεν έχει γίνει λόγος στο δείπνο αυτό. Τιμητική θέση κατέχουν τα φαγητά και τα ποτά αλλά και τα κοινωνικά θέματα της εποχής. Έτσι η αξία του έργου είναι ίδια με εκείνη ενός θυσαυρού μάθησης.